# 2. Amaç ve Kapsam

Bu belgenin amacı, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin katman servislerinden biri olarak tanımlanan “Ödeme İste Sistemi” (ing. Request To Pay - R2P) ile bu sistemin kullandığı alt yapının işleyişine ilişkin genel kuralları açıklamaktır. Dokümanda, “Ödeme İste Sistemi” (Sistem), Katılımcılar tarafından gerçekleştirilecek “Ödeme İste” (Öİ) ile ilgili servisler, kullanım senaryoları ve iş akışları tanımlanmaktadır. Ödeme İste Sistemi, FAST Sistemi’nde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmettir. Bu hizmet, katılımcıların söz konusu ödeme sistemleri aracılığıyla birbirleri ile gerçekleştireceği ödemeler öncesinde Alacaklı’nın Borçlu’dan ödeme talep etmesi, Borçlu’nun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanır. Ödeme İste Sistemi, bir ödeme sistemi ve ödeme aracı/kanalı değil, ödeme öncesi kullanılan bir altyapıdır. Doküman boyunca, Öİ akışı ardından gerçekleştirilecek ödeme yöntemi olarak hesaptan hesaba yapılan fon transferleri kastedilmektedir. Bu belgede yer verilen kural ve akışların ilerleyen dönemlerde daha ayrıntılı fonksiyonları desteklemesi amacıyla genişletilmesi öngörülmektedir.