1.Tanım ve Kısaltmalar

Tablo 1: Tanım ve Kısaltmalar

Tanım Açıklama
Alacaklı (Müşteri) Öİ akışını başlatan ve Öİ akabinde gerçekleşen ödeme ve para transferi işleminde fonun transfer edildiği gerçek veya tüzel kişidir
Havale Borçlu ve Alacaklı’nın aynı ÖHS nezdinde bulunan hesapları arasında gerçekleştirilen fon transfer işlemleridir
Bildirim Müşterilerin dikkat çekici yöntemler ile (kısa mesaj, sesli/görsel uyarı, ödeme kaydedici cihaz bildirimi, sistemsel entegrasyon vb.) anlık bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan uyarılardır
BKM Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi
İşyeri Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile yaptığı sözleşme çerçevesinde, bir mal veya hizmet bedeline ilişkin FAST veya Havale ödemesinin bu belge kapsamında gönderilmiş Ödeme İste akışı kullanılarak yapılmasını alıcı taraf olarak kabul eden gerçek veya tüzel kişidir
Borçlu (Müşteri) Ödeme İste’nin sunulduğu, ödeme veya para transfer emrini veren gerçek veya tüzel kişidir
FAST TCMB tarafından işletilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemidir
Kanun 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
Katılımcı Ödeme İste Sistemi Katılım Sözleşmesini imzalayarak Sisteme katılan ve doğrudan bağlantı kurarak Sisteme mesaj gönderme, Sistemden mesaj alma yetkisi bulunan sistem kurallarına uymakla yükümlü tüzel kişidir
Katman Servisler FAST Sisteminde gerçekleştirilecek fon aktarımları öncesi veya sonrasında işlemleri kolaylaştırarak müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlayan TCMB ya da yetki verdiği kuruluşlar tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerdir
Katılımcı Kodu TCMB tarafından belirlenerek Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarına verilen koddur
Kolay Adres Fon transferlerinde hesap numarası ile ad soyad yerine kullanılan ve belirli bir hesap ile eşleştirilmiş telefon numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN), Yabancı Kimlik Numarası veya Pasaport Numarası gibi Kolay Adresleme Sistemine ilişkin belgede belirtilen adreslerdir
Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) Kolay Adres bilgilerinin kaydedilmesini, güncellenmesini ve sorgulamasını sağlayan katman servistir
Müşteri ÖHS tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin tüketicisi olan bireysel veya tüzel kişilerdir
Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (ÖHS) Kanun’un 13 üncü maddesinde belirtilen kuruluşlardır
Ödeme İste Borçlu’nun ödeme başlatması amacıyla Alacaklı tarafından Borçlu’ya iletilen taleptir
Ödeme İste Sistemi Borçlu’nun ödeme başlatması amacıyla Alacaklı tarafından Borçlu’ya talebini iletmesini sağlayan ve BKM tarafından işletilen katman servistir
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi